Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 25-02-2015


oplossing negatief bijeffect transitievergoeding

Eenvoudig gesteld is een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt/niet voortzet, aan die werknemer een transitievergoeding verschuldigd, wanneer deze arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk gesteld van de duur van de arbeidsovereenkomst. Voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst worden samengeteld 1 of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden hebben opgevolgd. Dit geldt ook in het geval van opvolgend werkgeverschap. Doordat voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst de tussenpozen maximaal 6 maanden zijn, ontstaat er een situatie die niet is voorzien door de wetgever. Een voorbeeld ter verduidelijking: Piet werkt op 1 januari 2013 voor de duur van 3 jaar bij bedrijf A (3 arbeidsovereenkomsten voor de duur van elk 1 jaar). Hij gaat op 1 januari 2013 voor 3 maanden en 1 dag uit dienst en treedt vervolgens weer in dienst bij bedrijf A voor de duur van 1 jaar. De keten begint opnieuw te lopen en op 1 april 2016 eindigt de tweede opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. De duur van de arbeidsovereenkomst in de berekening van de transitievergoeding is in dit voorbeeld –afgerond- 6 jaar, terwijl je zou verwachten dat de duur wordt vastgesteld op –afgerond- 3 jaar. Het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd met een werknemer en na verloop van 3 tot 6 maanden dezelfde werknemer weer in dienst nemen, is een beproefde methode bij seizoensgebonden arbeid. Door de oprekking van de mee te rekenen tussenpozen naar 6 maanden in de berekening van de transitievergoeding, kan dit in sommige gevallen tot torenhoge vergoedingen leiden. Minister Asscher heeft aangekondigd dit te willen repareren als volgt: Bij tijdelijke contracten wordt niet verder teruggerekend dan tot 1 juli 2012. Een uitzondering daarbij zijn de contracten waarbij de oude regels werden gehanteerd, dus bij onderbrekingen van maximaal 3 maanden. Ook hoeven werkgevers straks geen transitievergoeding te betalen bij de garantie dat een werknemer binnen een halfjaar weer aan het werk kan. De Jonge Advocaten (www.dejongeadvocaten.nl) volgt de ontwikkelingen van de Wet werk en zekerheid op de voet. Bij vragen over de nieuwe wet kunt u vrijblijvend terecht bij Mike Hermans, arbeidsrechtadvocaat (010-21 40 400).De Jonge Advocaten

De Jonge Advocaten

Tijs van Zeventerstraat 15
3062XP Rotterdam

Tel.: 010-2140400
www.dejongeadvocaten.nlTerug naar nieuwsoverzicht