Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 15-05-2015


Bijeenkomst VCOD 28-5-2015

Geachte heer/mevrouw,
Op donderdag 28 mei a.s.om 15.00 uur houdt de Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht zijn jaarlijkse ledenvergadering waarbij de jaarstukken worden vastgesteld en de nodige formele besluiten genomen worden. De leden krijgen
daarvoor nog afzonderlijk een agenda met bijbehorende stukken toegezonden.

De vergadering wordt gehouden in het kantoor van ABN AMRO Stationsweg 2 te Dordrecht. Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein ABN AMRO achter het gebouw.

Aansluitend (vanaf 15.45 uur) is er een programma dat niet alleen voor de leden, maar ook voor andere geïnteresseerden en betrokkenen toegankelijk is.

Chris Meijers zal spreken over de (economische) ontwikkelingen van de Retail sector van de afgelopen jaren en de visie van ABN AMRO onder de titel Retail (r)evolutie: ontwikkelingen in perspectief.

Chris is sectorbanker Retail van ABN AMRO en volgt de relevante retailontwikkelingen, trends en veranderend consumentengedrag op de voet. Hij zal ingaan op de impact van veranderend klantgedrag op de retailsector en op welke manier de retailer hier op kan inspelen, waarbij hij specifiek ook ingaat op de positie van de winkels in Dordrecht. Het traditionele verdienmodel van retailers staat onder druk. Is dat tijdelijk of structureel? Vergt dat aanpassing en zo ja, op welke manier? Wat betekent dit voor de winkel van de toekomst en winkelgebieden?

Na afloop van de bijeenkomst nodigt het bestuur u van harte uit nog wat na te praten onder het genot ven een drankje en een hapje en is er volop gelegenheid voor het uitwisselen van contacten en ideeën voor de Dordtse binnenstad. De bijeenkomst zal om circa 18.00 uur beëindigd zijn.

De Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in de binnenstad van Dordrecht.
Nadere informatie kunt u vinden op www.vcodordrecht.nl

Ik hoop dat wij u hiermee een zeer interessante bijeenkomst aanbieden. Voor de organisatie is het erg plezierig als u uw belangstelling zo spoedig kenbaar maakt liefst voor 21 mei a.s. Dat kan via ons e-mailadres, secretariaatvcod@dordrecht.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de VCOD

Kees van Netten
voorzitterABN AMRO N.V.

ABN AMRO N.V.

Coolsingel 93
3012 AE Rotterdam

Tel.: 010-4542084
www.abnamro.nlTerug naar nieuwsoverzicht