Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 09-11-2020


Stageplaatsen cruciaal voor mbo

MKB - Nederland en VNO-NCW delen de zorgen van de MBO Raad over de problemen die het mbo - onderwijs heeft als gevolg van de corona. Het gaat onder meer om het aantal beschikbare stageplaatsen en de beperkte mogelijkheden voor onderwijs op afstand. Dat zeggen de ondernemersorganisaties in reactie op de oproep van de MBO Raad. Met deze raad vinden MKB - Nederland en VNO - NCW dat mbo'ers hun afstuderen onder deze omstandigheden moeten kunnen uitstellen.

De ondernemersorganisaties hebben hun leden al eerder opgeroepen om stageplekken te blijven aanbieden, maar wijzen er ook op dat zoiets voor veel bedrijven moeilijk is in de coro nanacrisis. Bedrijven zijn bijvoorbeeld noodgedwongen gesloten, hebben minder werk of minder mogelijkheden voor begeleiding van stagiaires.Terug naar nieuwsoverzicht