Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 26-11-2018


Smart City Drechtsteden - Platform voor electronisch factureren

Sinds augustus 2018 wordt er in de regio hard gewerkt aan het opzetten van een uniek platform voor electronisch factureren. Met financiële ondersteuning van Smart City Dordrecht is electronisch factureren voor iedere organisatie snel en voordelig te regelen.

De komende jaren zal electronisch facturen steeds meer worden toegepast. E-facturatie is een nieuwe vorm van factureren die ervoor zorgt dat een rekening, volledig digitaal, op een efficiënte, papierloze, manier terecht komt bij de ontvanger.

E-facturatie is efficiënter en minder kostbaar

Kosten van papier, porto en handmatige verwerking, behoren tot het verleden. Alhoewel er geen onafhankelijk onderzoek is verricht naar de daadwerkelijke kostenbesparingen is men het wel eens dat de besparing ergens rond de 60% tot 80% is. In totaal raamt het ministerie van economische zaken de besparingsmogelijkheden in Nederland jaarlijks op 600 miljoen euro.


E-facturatie wordt verplicht

De Rijksoverheid hanteert sinds januari 2017 als voorwaarde dat nieuwe leveranciers hen een e-factuur sturen in een standaard formaat, welke door diverse marktpartijen is opgesteld. Naar de toekomst zal de overheid dit steeds meer gaan handhaven (EU richtlijn EU/55/2014). Veiligheid is voor de overheid, naast kostenbesparing, de grootste reden om over te stappen. 


Innovatietafel WerkgeversDrechsteden

De innovatietafel E-facturatie van Werkgevers Drechtsteden heeft het initiatief genomen om kleine én grotere organisaties in de regio te informeren, te stimuleren en hulp te bieden bij het oppakken van electronisch factureren. Vóór en dóór organisaties dus! Waarom zou iedereen voor zich het wiel moeten uitvinden?


Cybersecurity

De beveiliging van gegevens is een belangrijk aandachtstpunt! Het ICT platform fungeert als een regionale “super” hub die organisaties helpt bij de omzetting van alle soorten facturen (papier, PDF en de verschillende in gebruik zijnde UBL versies) naar één digitale UBL-versie. De internationaal afgesproken standaard is UBL 2.1 (peppol). Dit is de beveilings- en inscryptiewijze die Europees is afgesproken voor de beveiliging van E-Facturen. Binnen dit initiatief gaat met deze standaard gewerkt worden zodat het platform klaar is voor de toekomst.


Who is who?

Het platform wordt gerealiseerd door de WD leden Vitrumnet, Heeros, DRV en IMC.

Stichting Drechtsteden Onderneemt heeft bij Smart City Dordrecht een subsidie van € 15.000,00 aangevraagd en ontvangen voor de ontwikkeling van het project. Op 28 november ondertekenen de samenwerkende partijen een overeenkomst ter uitwerking en concretisering van het project.

Tekenmoment is om 14.00 uur bij DEAL aan Noordeinde 109b in Hendrik Ido Ambacht.

Informatie hierover kan worden aangevraagd bij Barbara Keuzenkamp, secretaris Werkgevers Drechtsteden, tel. 078-6390033. Pers wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht