Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 08-11-2018


Renovatie Kiltunnel start 2020

PERSBERICHT
Renovatie Kiltunnel start 2020

DORDRECHT, 7 november 2018 -- In 2020 start de renovatie van de Kiltunnel. Directe aanleiding
voor de renovatie is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn.
Daarom wordt in 2019 de aanbesteding gedaan om in 2020 met de renovatiewerkzaamheden te
kunnen beginnen. Uitgangspunten voor de renovatie zijn veiligheid, bereikbaarheid en
gebruikerscomfort. Niet alleen als eindresultaat, maar ook tijdens de renovatie. De renovatie is in 2022
afgerond.

De Kiltunnel voldoet aan alle eisen, waaronder veiligheidseisen, maar op termijn wordt het risico van
uitval van technische systemen te groot. Daarnaast moeten de betonconstructies hersteld worden,
zodat de tunnel weer jaren mee kan. Met de renovatie wordt ook de veiligheid voor de weggebruikers
op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein en op de roltrappen verbeterd. Dat geldt ook
voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van de Kiltunnel.

Betere doorstroming
De renovatie is een kans om de doorstroming te verbeteren en de tunnel duurzamer te maken. Het
tolplein krijgt vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen. Dit leidt
tot meer capaciteit en betere doorstroming. Het geheel van maatregelen is er mede op gericht om
onderhouds- en beheerkosten, het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Zo krijgt de
Kiltunnel een innovatieve installatie om fijnstof af te vangen en wordt led-verlichting toegepast.
Tolheffing blijft noodzakelijk om het onderhoud te bekostigen. Het streven is om de tol zo laag mogelijk
houden, zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid.

Voorkomen van hinder

Renoveren zonder hinder is niet mogelijk. Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil doet er alles aan om te
zorgen dat de renovatie de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk verstoort. Nieuwe
voorzieningen en systemen worden daarom zo veel mogelijk naast de bestaande gebouwd. Dit
betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe
kantoorgebouw aan de andere kant van de weg komt.

De tunnel blijft sowieso vanuit twee richtingen bereikbaar, maar in twee periodes van acht weken moet
het verkeer tijdelijk door één tunnelbuis. Vertragingen zijn dan onvermijdelijk. Weggebruikers,
omwonenden en andere belanghebbenden worden hierover uitgebreid geïnformeerd. Ook worden de
werkzaamheden afgestemd met Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten. Zo is de renovatie van
de Kiltunnel bijvoorbeeld klaar voordat de Heinenoordtunnel wordt aangepakt.

Klaar voor de toekomst

De laatste renovatie aan de Kiltunnel vond twintig jaar geleden plaats. Naast betonreparaties
omvatten de komende werkzaamheden ook herstel van brandwerende bekleding, dichten van
lekkages, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het
vernieuwen van de vangrail. Bovendien worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische
installaties vervangen, zoals veiligheidsvoorzieningen, signalering, brandblusinstallaties,
communicatievoorzieningen en de besturings- en bedieningssystemen. Daarmee is de Kiltunnel klaar
voor de toekomst.

Over de Kiltunnel
De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is daarmee één van de oudste onderwatertunnels van
Nederland. De tunnel heeft een regionale functie en faciliteert tevens transport van gevaarlijke stoffen
(categorie C) alsook grote aantallen fietsende schoolkinderen. In totaal passeren jaarlijks ruim vier
miljoen weggebruikers de tunnel. Het beheer is in handen van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil,
waarin de aanliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn.
Renovatie in beeld Terug naar nieuwsoverzicht