Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 16-11-2018


Politieman voor bedrijventerreinen moet blijven

De speciale wijkagent voor Bedrijventerreinen in de Drechtsteden moet blijven! Reden voor de gemeenteraad van Zwijndrecht deze opdracht mee te geven aan burgemeester Schrijver. Die moet deze boodschap nadrukkelijk overbrengen aan de korpsleiding van de politie. Al eerder lieten veel ondernemers weten niet blij te zijn met het besluit deze ‘speciale’ wijkagent te vervangen door reguliere collega’s. Volgens hen heeft de gemiddelde wijkagent zijn/haar handen al vol met burenruzies en hangjongeren.

Ondernemen moet een beetje leuk blijven

Op de Dag van de Ondernemer bepleit een Kamerlid van de VVD voor een beter samenspel van overheden en ondernemers. ,,Want van een sterk midden – en kleinbedrijf profiteren we allemaal”, zeg Martin Wórsdörfer. ,,Politici, lokaal en nationaal, hebben de dure plicht om te zorgen dat deze ondernemers zo min mogelijk hinder ondervinden van de regelzuchtige overheid”, zegt hij in het Alg. Dagblad. Kabinet en Kamer werken inmiddels aan een instrument om vooraf te kunnen toetsen op last voor het MKB. ,,Lat3en we zorgen dat ondernemen een beetje leuk blijft”, aldus de volksvertegenwoordiger.


Terug naar nieuwsoverzicht