Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 29-07-2019


Persbericht: Maatregelen brandbeheersing parkeergarage Veemarkt

Eind augustus start de gemeente Dordrecht met het nemen van maatregelen om de brandveiligheid in parkeergarage Veemarkt te verbeteren. Eerdere inspanningen zoals het verbeteren van vluchtroutes, uitbreiden van handblusmiddelen en aanbrengen van brandrookcompartimenten bleken niet voldoende om aan de gestelde eisen van het bouwbesluit 2012 te voldoen. Er worden camera's geinstalleerd om een beginnende brand te signaleren. Daarnaast is het nodig om 121 parkeerplekken aan de buitenranden van vijf parkeerdekken af te zetten.

Het gebied rond de parkeergarage Veemarkt is in ontwikkeling. Voor de bouw van het Huis van Stad en Regio maakt de garage plaats voor een nieuwe bestemming. Er is lang onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Daarbij is gezocht naar een oplossing waarbij de kosten in verhouding staan met de beperkte gebruiksduur van de garage.

Voldoende parkeerplekken
Met het afzetten van de parkeerplekken gaat de parkeercapaciteit van de parkeergarage naar 560 parkeerplekken. De praktijk leert dat dit nauwelijks problemen oplevert. De hoger gelegen parkeerdekken bieden dagelijks nog voldoende parkeerruimte. Om tijdens evenementen alle parkeerplaatsen wel te kunnen gebruiken zal voor de borging van de veiligheid een brandwacht worden ingezet.

Parkeergarage Spuihaven
Voor de parkeergarage Spuihaven zijn ook maatregelen nodig om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Ook deze garage staat in het gebied van de Spuiboulevard dat in ontwikkeling is. De plannen rondom deze garage zijn nog niet zo ver als de plannen voor het gebied rondom het Huis van Stad en Regio. Daarom wordt de beste oplossing nog onderzocht.

bron: Dordt onderneemt

Terug naar nieuwsoverzicht