Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 09-01-2014


Nieuwjaarstoespraak

De Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) blijft voorstander van het vrijgeven van de koopzondagen. ,,Helaas heeft onze oproep aan de politiek geen resultaat opgeleverd. Het blijft voor mij een bittere pil – en ik heb dit al veel vaker gezegd – dat het belang van de coalitie groter is dan het belang van de ondernemers”, aldus Anneke Maagdenberg, voorzitter van de DOV in haar nieuwjaarsspeech tot de leden van deze vereniging. Overigens liet ze fijntjes weten dat de DOV de plaatselijke politici zullen houden aan hun toezegging dat de winkels in heel Dordrecht na april wél 7 dagen per week open mogen.
Het was opnieuw een drukbezochte bijeenkomst die woensdagavond werd gehouden in het Postillion Hotel. Bij uitstek het moment voor Maagdenberg om in vogelvlucht tal van hoogtepunten uit het jaar 2013 de revue te laten passeren, maar ook om kritische kanttekeningen te plaatsen.

Ergernis

Blij was Maagdenberg met het feit dat er niet gefietst mag worden in de winkelstraten en dat er borden komen waarop staat wat er nog meer in Dordt te doen is behalve het museum. Maar als punt van ergernis wees ze op de bereikbaarheid van de bedrijven terreinen en in het bijzonder de Dordtse Kil 3. ,,De nieuwe stoplichten veroorzaakten meer files dan ze oplosten en veel ondernemers hebben hier van schade ondervonden. Stilstaan kost immers meer geld dan we ons kunnen permitteren”.

Succesvol

Toch stipte de DOV voorzitter ook een aantal mooie dingen aan uit het afgelopen jaar. Het onverwacht succesvolle evenement Dordt Pakt Uit. De veel bezochte tentoonstelling Portret in Portret in het Dordrechts Museum. De opening van het Energiehuis en het Filmhuis. Het Albert Schweitzer ziekenhuis op nummer 1 in de AD top 100. En de komst van het Nationaal Medisch Museum naar Dordrecht. Ook de Kerstmarkt met zo’n 400.000 bezoekers noemde Maagdenberg. ,,Het is leuk en goed in Dordrecht!” aldus de voorzitter. En met een blik vooruit: ,,In het voor ons liggende jaar kijken we weer uit naar een aantal grote evenementen zoals de expositie over Koning Willem II in maart in het Dordrechts Museum; Dordt in Stoom in juni; Big Rivers in juli en zo gaan we door tot de volgende Kerstmarkt in december. Het belooft een prachtig jaar te worden.” Wel riep Maagdenberg de horecaondernemers op nadrukkelijk in te spelen op al deze activiteiten.

Schrappen

Maar de voorzitter plaatste ook enkele kritische kanttekeningen in haar toespraak. Ondermeer over de slechte cijfers van het Onderzoeks Centrum Drechtsteden inzake de werkloosheid. De Drechtsteden doen het slechter dan het landelijk gemiddelde. Toch riep ze de ondernemers op het woord crisis uit hun vocabulaire te schrappen. ,,Als we maar vaak genoeg hard roepen dat het goed gaat, gaan we er zelf in geloven en anderen ook. Zelf ben ik écht klaar met dat negatief denken en elkaar alsmaar bevestigen in het feit dat het niet goed gaat. De economie in Amerika groeit, net als in de landen om ons heen. Laten we er nu in gaan geloven dat het hier in Nederland en in Dordrecht ook goed gaat, want dat gaat gebeuren!”

Business partners

Vervolgens riep Maagdenberg de gemeente Dordrecht en de andere gemeenten in de Drechtsteden op om zich meer als business partner op te stellen voor bedrijven die zich hier willen vestigen, maar zeker en vooral ook om de hier gevestigde bedrijven te behouden. ,,En misschien moet je dan iets soepeler met de regels omgaan; vaak gaat het zoals het moet, maar soms moet het ook zoals het gaat. Het zij zo. Als dat werkgelegenheid en dus economische vooruitgang betekent, dan heiligt wat mij betreft het doel de middelen. Een kritische blik naar de Omgevingsdienst is daarbij op zijn plaats. De inzet van Dordt Onderneemt is groot, maar als potentiële klanten wegblijven doordat zij zijn vastgelopen in de stroperige zanderigheid van de Omgevingsdienst, dan wordt het tijd dat de verantwoordelijke wethouders daden gaan stellen”, zo betoogde Maagdenberg.

Meer samenwerking

Kritisch was de DOV voorzitter ook over het drastisch terugbrengen van de taken van de Kamer van Koophandel. Volgens haar heeft dat grote gevolgen voor de ondernemers. ,,Wie gaat nu vergunningen, die worden aangevraagd door de detailhandel en de horeca voorbereiden? Wie gaat nu vanuit het standpunt van de ondernemer bestemmingsplannen beoordelen, etc? Wij als DOV gaan die taken niet overnemen, laat dat helder zijn. Maar in de Federatie van Ondernemersverenigingen zijn we hier wel druk mee bezig. De DOV zoekt ook nadrukkelijker samenwerking met de Werkgevers Drechtsteden (WD) en de omliggende ondernemersverenigingen. Dit om, met behoud van ieders identiteit, op diverse onderwerpen onze krachten te bundelen en samen te werken”.
Tenslotte prees Maagdenberg de samenwerking met het college van B&W, was ze blij met de ontwikkelingen binnen de DOV zelf, en riep ze de aanwezige leden op toch vooral ook partners voor elkaar te willen zijn.

Klik hier voor de nieuwjaarsspeech


Terug naar nieuwsoverzicht