Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 07-05-2014


Nieuw college van B&W


Dordrecht is een vitale stad met actieve en betrokken bevolking. Met hun eigen ideeën maken bewoners, ondernemers en instellingen de stad nog aantrekkelijker en prettiger om in te wonen, te werken en te recreëren. Het nieuwe college van B&W stimuleert die eigen kracht. Het college nodigt iedereen uit die ideeën vorm te geven, onder het motto kansen creëren, kansen herkennen, kansen verzilveren. Daarbij wordt nadrukkelijk de verbinding met de gemeenteraad en de stad gezocht.

Dat staat in het akkoord dat de coalitiepartijen Beter voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP hebben gesloten. Een akkoord op hoofdlijnen, dat ruimte biedt voor kansen en voor gesprek. Ruimte voor de gemeenteraad om kaders te stellen. En ruimte voor de stad, waaruit veel initiatieven en creatieve ideeën komen.


Het college is ook toegankelijker en zichtbaar in de stad. Met een luisterend oor voor goede ideeën en initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties. Op basis hiervan maakt het college een eigen, realistische afweging.

Maar het nieuwe college schrijft ook dit: ,,Vanuit het Rijk krijgt de gemeente er veel taken bij op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Dit betekent ondersteuning van de meest kwetsbaren. Die ondersteuning organiseert Dordrecht dicht bij de mensen. Gebiedsteams zorgen oor toegankelijke en duidelijke aanspreekpunten en een integrale aanpak. Ook hier staat de eigen kracht van de inwoners en hun sociale omgeving centraal. Dordrecht doet dit met het budget dat het Rijk overdraagt. Tegelijkertijd blijft er oog voor urgente situaties.”


Terug naar nieuwsoverzicht