Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 08-05-2014


Nieuw college van B & W: Samenwerking met ondernemers bevorderen


In het Politiek Akkoord 2014-2018 benadrukt het nieuwe college van burgemeester en wethouders dat ze zwaar tillen aan het optimaliseren van de binnenstad. ,,Wij hebben de ambitie om een van de beste binnensteden van Nederland te zijn. Daarom zetten wij de komende periode in op een betere marketing van de stad en willen wij de samenwerking met de ondernemers bevorderen”, schrijven ze letterlijk. ,,Wij willen een stad waarin kansen voor ondernemers worden onderkend en gestimuleerd. Een gezond ondernemersklimaat hoort hierbij. Dit geldt bij uitstek voor het midden- en kleinbedrijf, waar onze stad het voornamelijk van moet hebben”

Flexibiliteit

,,Wij dragen hier ons steentje aan bij door het tegengaan van leegstand, deregulering (ook voor verenigingen en andere partijen), meer flexibiliteit in bestemmingsplannen, ondersteuning voor starters en zzp’ers. Door het vertrek van de Kamer van Koophandel krijgt de gemeente meer vragen van ondernemers. Wij willen de één-loketgedachte voor ondernemers nader uitwerken, met name vanuit de eerstelijnsfunctie voor alle ondernemers”, aldus de nieuwe beleidsnota.
Verder zegt het college dat een Ondernemersfonds een mogelijkheid is om gezamenlijke activiteiten in de stad mogelijk te maken op basis van cofinanciering en gezamenlijke verantwoordelijkheid. ,,Wij zien de kansen en voordelen die dit heeft voor de (binnen)stad. Het biedt extra mogelijkheden om de kracht van de (binnen)stad te versterken. Wij gaan ervan uit, dat het initiatief hiertoe vanuit de ondernemers komt”.

Belangrijk

Ook onderkent het nieuwe college het belang van voorzieningen in de wijken, bijvoorbeeld de wijkwinkelcentra. “Ook hier staan wij welwillend tegenover goede, kansrijke initiatieven vanuit winkeliers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Wij denken in kansen in plaats van beperkingen”, onderstrepen ze met nadruk.
Overigens noemt het college de relaties en allianties tussen ondernemers, onderwijs en overheid succesbepalende factoren. Dit moet uiteindelijk een beter opgeleide bevolking, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en meer structurele werkgelegenheid opleveren. Met name in de technische sector en in het midden- en kleinbedrijf.Terug naar nieuwsoverzicht