Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 16-11-2020


MKB vriendelijkste gemeente-onderzoek

Het MKB vriendelijkste gemeente-onderzoek wordt om de twee jaar gehouden. Het onderzoek wordt georganiseerd door MKB Nederland en uitgevoerd door onderzoeksbureau LexNova. De gemeente Dordrecht heeft als één van de belangrijkste ambities in het Coalitieakkoord 2018-2022 om een top-5 positie in Nederland te behalen als mkb-vriendelijkste gemeente.

Om die ambitie waar te maken wordt er hard gewerkt. Zo is sinds 2019 de MKB dag Dordrecht in het leven geroepen om de verbinding tussen de gemeente en ondernemers, en ondernemers onderling, aan te halen. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden 'Klantreizen' onderzocht en verbeterd; om de ervaring van ondernemers te optimaliseren bij het aanvragen van bijv. een omgevings- of horecavergunning. Een ander nieuw fenomeen dat vanuit de gemeente geïnitieerd wordt zijn de thematafels. Gespreksrondes over specifieke onderwerpen, waarbij input voor nieuw te maken beleid wordt opgehaald onder ondernemers. Ook lopen de subsidieregelingen voor ondernemers nog steeds door, denk dan aan het MKB Katalysatorfonds en Smart City Dordrecht. Sinds kort is daar ook een subsidieregeling voor sociaal maatschappelijke initiatieven bijgekomen. De gemeente probeert met deze subsidieregelingen on top of things the blijven en op deze manier winstgevend ondernemerschap voor de stad mee te faciliteren.

Ondernemers die vragen hebben aan de gemeente Dordrecht kunnen sinds jaar en dag terecht bij de accountmanagers van Dordt Onderneemt. Zij pakken uw vraag(stu)k op.

Wat vindt u van al deze initiatieven en regelingen? En wat kan de gemeente mogelijk nog meer doen voor ondernemers? Laat uw stem horen door mee te doen aan het onderzoek:
doe mee! 

Met vriendelijke groet,

Merin de Does
Marketingcommunicatie medewerker
Dordt Onderneemt


Terug naar nieuwsoverzicht