Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 11-01-2021


Midden - en kleinbedrijf steeds meer de norm bij wet - en regelgeving

Nieuwe wetten en regels worden steeds vaker van tevoren voorgelegd aan ondernemers in het midden - kleinbedrijf om te toetsen of ze werkbaar en uitvoerbaar zijn. Inmiddels zijn er val 29 van deze zogenoemde 'MKB-toetsen' georganiseerd in samenwerking met brancheverenigingen MKB - Nederland en Ondernemend Nederland. Van de eerste toetsen die zijn uitgevoerd is inmiddels gebleken dat die in zeven gevallen hebben geleid tot aanpassing van de wet - en regelgeving; in drie gevallen is besloten tot heroverweging of intrekking van de voorgestelde maatregelen.

Desgevraagd zegt staatssecretaris Mona Keijzer: ,,Dit kabinet wil minder regeldruk voor ondernemers en dat moeten ze in de praktijk van elke dag gaan merken"


Terug naar nieuwsoverzicht