Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 17-03-2021


Lokaal preventieakkoord en uitnodiging voor deelname

Gezondheid en een gezonde leefstijl zijn van onschatbare waarde, juist ook nu. We richten ons daarbij meer en
meer op preventie, het ‘voorkomen van’. Via verschillende initiatieven en diverse organisaties gebeuren er in
Dordrecht al veel goede dingen om mensen aan een gezonde leefstijl te helpen. Tegelijkertijd streven we ernaar
preventie en gezondheid nóg meer onderdeel van het dagelijks leven te maken. Een gezonde leefstijl moet voor

iedereen gemakkelijk en een gewoonte (kunnen) worden.

 

Wat gaan we doen?
Volgend op het ‘Nationaal Preventieakkoord’ maken we in de komende maanden gezamenlijk een eigen lokaal
preventieakkoord voor Dordrecht. Specifiek richten we ons op vier preventie thema’s: roken, voeding/bewegen,

alcohol en mentale gezondheid.

 

Waar kunt u zoal aan denken?
 Een vereniging die in de eigen accommodatie een gezonde(re) keuken of kantine inricht;
 Een buurt- of speeltuinvereniging die de directe omgeving rookvrij maakt;
 Een supermarkt die helpt gezonde(re) keuzes te maken op gebied van voeding;
 Een zorgprofessional die doorverwijst naar een gezonde leefstijl interventie;
 Een werkgever die zijn werknemers stimuleert tot een gezonde(re) leefstijl en helpt stress/mentale druk
te verminderen;
En er zijn nog veel meer voorbeelden en mogelijkheden!

Dordrecht heeft ook al een eigen sportakkoord waarin er aandacht is voor een gezonde en actieve leefstijl via sporten
en bewegen. Via het preventieakkoord is er ook aandacht voor gezond bewegen. We proberen wat dat betreft met de
vier preventie thema’s zo goed mogelijk op het sportakkoord (en de bestaande samenwerkingen) aan te sluiten.

Steunt u dit? En doet u mee op een (of meerdere) van de thema's?

 

Met dit initiatief benaderen we zoveel mogelijk verschillende Dordtse organisaties. Denk aan
verenigingen/stichtingen, scholen, kinderopvangorganisaties, gezondheidsprofessionals, welzijns-
/zorgprofessionals, horeca, supermarkten en ondernemers. Wilt u samenwerken met andere organisaties om met

de preventie thema’s aan de slag te gaan? Dit kan groot of klein zijn, ieder naar eigen wens en mogelijkheden.

 

Hoe dan?
Via een paar korte vragen (via link hieronder) inventariseren we welke organisaties ervoor openstaan om
gezamenlijk met één of meerdere thema’s aan de slag te gaan. Na deze inventarisatie kunnen we het dan
gezamenlijk hebben over wat hiervoor nodig is.
We brengen geïnteresseerde en gemotiveerde organisaties bijeen (in een digitale werksessie) en bieden
ondersteuning voor het nemen van vervolgstappen. Er is veel vrije ruimte en tijd om met elkaar aan de slag te
gaan. Er is geen enkele verplichting aan verbonden. Later aanhaken is ook mogelijk (gelieve wel nu uw interesse

aan te geven).

 

KLIK HIER VOOR DE VRAGENLIJST

 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie. En wees vrij om deze uitnodiging naar andere organisaties te verspreiden.
De GGD Zuid Holland Zuid levert de begeleiding en ondersteuning om te komen tot het lokale preventieakkoord (in
samenwerking en opdracht van de gemeente).
Vragen hierover? Neem contact op met Bas van der Heijden via b.van.der.heijden@ggdzhz.nl


Terug naar nieuwsoverzicht