Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 03-07-2019


Leerrechten voor elke burger

Geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekende loont; het kabinet verdient de eigen investeringen dubbel en dwars terug. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomstenongelijkheid: de sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven te maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen.

Daarbij geeft zo'n systeem werken en werkzoekenden meer regie over hun eigen loopbaan. Dat blijkt uit een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de MBO raad, MKB - Nederland, NRTO en VNO - NCW. Zij pleiten sterk voor de invoering van een leerrechten - systeem, waarbij iedere burger na zijn beroepsopleiding recht heeft gedurende zijn loopbaan een door de overheid erkende vorm van op-, bij - of omscholing te volgen. De vier organisaties willen met dit plan de leercultuur extra stimuleren.


Terug naar nieuwsoverzicht