Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 30-10-2017


Leefbaarheid onder druk door oplopende leegstand winkels

De leegstand in een groot aantal gemeenten stijgt. In 45 procent van de onderzochte gemeenten cis de leegstand van buurtwinkelcentra toegenomen. In 33 procent van de gemeenten is die stijging er ook in de centrumgebieden en overige winkellocaties, zo blijkt uit een analyse van  Detailhandel Nederland. Als de aanpak van leegstand geen topprioriteit wordt, dreigen veelstadswijken en dorpen minder leefbaar te worden.

Leegstand wordt door veel inwoners geassocieerd met onveiligheid. Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen roept Detailhandel Nederland gemeenten op om de leegstand van winkelpanden in binnensteden en winkelcentra aan te pakken. Dit kunnen zij doen door in de coalitieakkoorden reductiecijfers voor de leegstand te benoemen, door samen met de ondernemers te zorgen voor een professionele organisatie van de binnenstad en door meer samen te werken met gemeenten in de wijde regio. 

Secretaris lokale belangenbehartiging van Detailhandel Nederland, Dolf Kloosterziel, daarover: ,,Het winkellandschap verandert. In plaats van méér winkelmeters moeten wij naar betere winkelmeters. Hiervoor moeten investeringen in kansrijke gebieden worden aangejaagd en kunnen leegstaande panden in kansarme gebieden een andere functie worden toebedeeld”.


Terug naar nieuwsoverzicht