Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 26-06-2020


Kroonenberg Groep heeft haar plannen voor de transformatie van het Lindershuis in Dordrecht aangepast

Eind 2019 werden de plannen voor de herontwikkeling van het Lindershuis openbaar: een hotel als onderdeel van het hof met een aantrekkelijke combinatie van winkels, wonen en horeca. Gezien de huidige markt en de veranderingen die zijn ontstaan door Covid-19 heeft Kroonenberg Groep de plannen herzien en besloten om ook in het hoteldeel appartementen te gaan realiseren.
Dankzij het slimme ontwerp dat in december is gepresenteerd, kan het plan grotendeels intact blijven zonder grote aanpassingen. Een belangrijke aanpassing is dat het binnenhof een meer besloten karakter krijgt waardoor voor de woningen een prettige buitenruimte gerealiseerd kan worden midden in de historische binnenstad van Dordrecht.

De komende maanden wordt in plaats van een hotelplan een plan voor woningen gemaakt. Bij de uitwerking zal uiteraard veel aandacht zijn voor de facetten die horen bij een woningontwikkeling. Daarbij zal, net als vorige keer, ook nu de omgeving betrokken worden.  In lijn met al haar woningprojecten stuurt Kroonenberg Groep aan op het bieden van onderscheidende kwaliteit voor de gebruikers.

Wethouder Sleeking van de gemeente Dordrecht zegt in een eerste reactie: “Gegeven de huidige omstandigheden begrijpen wij de keuze van Kroonenberg Groep. Hoewel wij nog steeds een hotel op deze plek van harte zouden toejuichen, vinden we het alternatief van woningen op deze plek ook goed passen. Zowel voor de Raamstraat als de Lange Breestraat kan het een enorme verbetering zijn als de leegstand verdwijnt en de gevels worden verfraaid. Het belangrijkste is dat deze ontwikkelaar wil investeren in de Dordtse binnenstad."

Het aangepaste plan voorziet er nog steeds in dat de (grotendeels monumentale) panden zullen worden opgeknapt en leegstand in de binnenstad wordt bestreden. Mede dankzij de prettige samenwerking met gemeente en adviseurs, is Kroonenberg Groep in staat de ontwikkelstrategie in relatief korte tijd te kunnen aanpassen, terwijl kwaliteit in de planvorming kan worden behouden. Bij de uitwerking van de plannen hoort ook dat een nieuwe planning zal worden opgesteld. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt zullen deze ook gedeeld worden met de omwonenden en andere stakeholders.Terug naar nieuwsoverzicht