Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 17-01-2014


Informatiebijeenkomst ondernemers Dordrecht

In het voorjaar organiseert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een informatiebijeenkomst voor leden van de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV). Dat is de uitkomst van het overleg tussen de directeur van OZHZ en de voorzitter van DOV.

Lange procedures
In de nieuwjaarstoespraak signaleerde Anneke Maagdenberg, voorzitter DOV dat vergunningprocedures stroperig verlopen en lang duren. Naar aanleiding van deze signalen nodigde Ronald Visser, directeur OZHZ, haar uit voor een gesprek. Beelden en verwachtingen zijn in een goed gesprek over en weer gewisseld. Evenals de DOV vindt OZHZ het van belang dat er ruimte is voor economische ontwikkeling in de regio.

Verbeteringen
De DOV heeft aangegeven dat er een signaal is afgegeven. Niet meer en niet minder. In het gesprek zijn voorbeelden gegeven om te verduidelijken wat de bedoeling van het signaal was. De DOV heeft zeker geen intentie gehad om te pleiten voor marchanderen met milieuregels. Maar wel om aan te geven dat ze graag zou zien dat de Omgevingsdienst zich meer als gesprekspartner voor ondernemers opstelt. Een ondernemer is doorgaans onvoldoende op de hoogte van alle regels en wil zo snel mogelijk ondernemen. Primair is de rol van OZHZ te zorgen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, met oog voor vitaliteit van de regio.

De Omgevingsdienst probeert voortdurend, binnen de kaders van wet- en regelgeving, vergunningprocedures te verbeteren. Aan de termijnen valt niet altijd wat te doen. Wanneer omwonenden zienswijzen indienen gelden daar bijvoorbeeld wettelijke termijnen voor. Meer winst is te behalen in de communicatie en het bewaken van de voortgang in procedures. OZHZ zal sneller met de aanvrager communiceren of alle benodigde informatie voor een vergunningaanvraag is aangeleverd, zodat de vergunning in behandeling kan worden genomen. Indien ondernemers kiezen voor het digitaal indienen van een aanvraag wordt sneller duidelijk welke gegevens hij aan moet leveren. Daarnaast heeft OZHZ intern een systeem ontwikkeld om de voortgang van procedures beter te bewaken.

Afspraken
DOV en Omgevingsdienst hebben de afspraak gemaakt dat er in het voorjaar door OZHZ een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de leden van DOV om inzicht te geven in de werkwijze van de Omgevingsdienst en uit te leggen hoe de vergunningsprocedure werkt en bij wie ze terecht kunnen met vragen of suggesties voor verbetering.

Zowel de DOV als de Omgevingsdienst zijn van mening dat een juiste onderlinge communicatie tussen partijen van eminent belang is om samen te werken aan het versterken van de economie.


Terug naar nieuwsoverzicht