Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 08-03-2021


Herstelfonds van 4 miljoen Euro

Gemeente investeert in herstel Dordtse samenleving
Er komt een herstelfonds voor het behoud en versterken van het fundament van de Dordtse samenleving en het verdienvermogen. Dat is het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Het fonds met EUR 4 miljoen maakt onderdeel uit van een herstelplan voor de komende jaren na de coronacrisis. Het herstelplan bevat een dynamische agenda gericht op het oplossen van problemen op de korte termijn als gevolg van de Coronacrisis én op structurele versterking van de lokale samenleving. De middelen die het college nu beschikbaar wil stellen komen bovenop het Rijksgeld om de crisis te bestrijden. De middelen worden ingezet voor economie en ondernemerschap, sociaal en arbeidsmarktbeleid, cultuur en evenementen, sport en recreatie en veiligheid en handhaving.

De coronacrisis heeft ongekende gevolgen voor de Dordtse samenleving. Op alle terreinen is steun nodig om weer op te starten zodra dat weer mogelijk is. Het herstelfonds kent drie pijlers: crisismaatregelen, herstelmaatregelen en het versterken van de fundamenten voor een toekomstig en duurzaam herstel. De crisismaatregelen verlichten de gevolgen van de crisis en zijn van tijdelijke aard. De herstelmaatregelen richten zich op een sneller herstel uit de crisis. Investeringen in het fundament onder de samenleving zullen juist effect hebben op de langere termijn. Per beleidsterrein volgt een herstelplan. Tegelijk met dit raadsvoorstel krijgt de gemeenteraad ook al een herstelplan voor de Dordtse economie.

Economie en ondernemerschap
Om de economie te versterken zet het college in op het (structurele) duurzame verdienvermogen van de lokale en regionale economie én het oplossen van problemen op de korte termijn in deze coronacrisis. Wethouder Maarten Burggraaf: " Veel ondernemers worden hard geraakt en hebben veel investeringsvermogen verloren. Wij willen hen perspectief bieden, door te helpen bij de heropstart. Zo willen we de koop lokaal campagne uitbreiden naar de wijkwinkelcentra. Ook gaan we winkeliers en horeca op weg helpen bij de inrichting van webshops. Daarnaast willen we ook voor de langere termijn een vitaal ondernemersklimaat creëren door de samenwerking te bevorderen. We staan voor een maatschappelijke uitdaging die we samen aan gaan." Naast de crisismaatregelen worden maatregelen ontwikkeld die zich meer richten op het herstel van de brede economie en de directe, gezamenlijke bedrijfsomgeving.

Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid
Het college wil met een jeugdpakket de deskundigheid bevorderen rondom mentale gezondheid, het activiteitenaanbod intensiveren en inzetten op jongerenparticipatie. Wethouder Peter Heijkoop: "Het is belangrijk dat we onze inwoners aan het werk houden of aan het werk te helpen. We slaan met het programma Kickstart de handen ineen met werkgevers en onderwijs omdat scholing en begeleiding vaak essentieel zijn. We investeren in het aanbod van Hoger Onderwijs in Dordrecht en het toeleiden naar opleidingen die aansluiten bij de toekomstige behoefte van bedrijven."

Binnenstad en cultuur
Voor dit beleidsterrein is de inzet van het college om de culturele infrastructuur in de stad in stand te houden. Wethouder Piet Sleeking: "Dat is van belang voor de makers, maar ook voor het welbevinden van Dordtenaren die genieten van theater, film, dans of een evenement. We Steunen amateurverenigingen en culturele instellingen waar nodig. Ook voor een levendige binnenstad zetten we in op herstel en het versterken van de vitaliteit en het stimuleren van activiteiten."

Sport en recreatie
Het college ziet de sportvereniging als fundament voor sporten en bewegen in de stad. Daarom wil het college deze in stand houden en de sportvoorzieningen weer openen zodra dat mogelijk is. Wethouder Marco Stam: "Verder kijken we naar mogelijkheden voor sport- en beweegprogrammering gericht op diverse doelgroepen (jong en oud). Deze moet aansluiten bij (nieuwe) wensen en behoeften en verspreid worden aangeboden over verschillende locaties in de stad." Ook sport- en beweegprogramma’s georganiseerd door buurtsportcoaches en het creëren van sportmogelijkheden voor “ongeorganiseerd sporten” kunnen bijdragen. Wethouder Rik van der Linden: "Daarnaast kan sport worden gebruikt om in contact te komen met kwetsbare doelgroepen en een positieve bijdrage leveren aan het mentaal welzijn van Dordtse kinderen en jongeren. Samen met partners in de stad organiseren we daarvoor tal van activiteiten."

Veiligheid en handhaving
Het college wil met dit onderdeel de weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten en onderzoeken wat er op het gebied van preventie kan worden gedaan. Burgemeester Wouter Kolff: "Als gevolg van de coronacrisis is er een vermindering van de traditionele criminaliteit en een forse groei van cybercrime en fraude tussen inwoners en bedrijven. Ook is er een toename van sociale spanningen (maatschappelijke onrust) in de samenleving. Waar mogelijk willen we met behulp van het herstelfonds hier verlichting bieden."Terug naar nieuwsoverzicht