Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 03-09-2019


Drechtsteden koploper in Nederland banengroei voor mensen met arbeidsbeperking

De Drechtsteden zijn koploper in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het UVW. De uitkeringsinstantie bekeek per regio onder meer hoeveel banen er tussen 2015 en 2018 bijkwamen voor deze groep inwoners. Begin 2026 moeten er landelijk in totaal `125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet 'banenafspraak'. De Drechtsteden zijn één van de regio's waar de meeste banen zijn ontstaan voor bewoners die voorheen een beroep konden doen op de Wajong of de Sociale werkvoorziening.

Regionaal portefeuillehouder Peter Heijkoop is trots op de voortrekkersrol van de Drechtsteden. "Fantastisch dat de samenwerking tussen onze zeven gemeenten nu ook op dit vlak vruchten afwerpt. Het UVW - onderzoek is een erkenning van een unieke samenwerking waarbij velen belangrijk zijn; werkgevers, lokale partijen en de Sociale Dienst Drechtsteden. Een publiek - private samenwerking pur sang! Dit resultaat laat zien dat onze aanpak werkt: op de werkplek bepalen welke ondersteuning een inwoner precies nodig heeft". De inzet voor mensen met een arbeidsbeperking sluit feilloos aan bij de gezamenlijke nieuwe visie voor het sociale domein in de regio.De visie bestaat uit drie opgeven:
bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning. Doel is dat alle inwoners zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen.


Terug naar nieuwsoverzicht