Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 09-01-2018


DOV met gepast optimisme het nieuwe jaar in

Maandagavond stapten de leden van de Dordrechtse ondernemersvereniging (DOV) met gepast optimisme het jaar 2018 in. Dat gebeurde in schouwburg Kunstmin, waar voorzitter Anneke Maagdenberg een groot aantal leden en stadsbestuurders kon begroeten. Een moment ook waarbij ze stil stond bij het overlijden van ere-voorzitter Gerard Hovius, die 13 jaar lang de voorzittershamer hanteerde. Maagdenberg omschreef hem als een DOV-er met hart en ziel.

In haar welkomswoord omschreef ze Kunstmin als het oudste culturele centrum in Hollands oudste stad.

,,Een plek die symbool kan staan voor onze liefde enerzijds, maar evenzeer voor tal van nieuwe, naar de toekomst gerichte initiatieven.

Te beginnen bij onze binnenstad. Want niet alleen ons stadsbestuur, maar zeker tal van ondernemers zijn toekomst gericht bezig. Hun credo: niet omzien, maar inspelen op de wensen van de consumenten. Of, zoals een bezoeker van de kerstmarkt enthousiast opmerkte: ,,Dit centrum bruist tenminste!”, aldus de voorzitter.

Voldoening
,,Maar als DOV kijken we overigens met voldoening terug op het afgelopen jaar. En zeker als het gaat over onze contacten met de gemeente. Een stadsbestuur dat open stond (en staat!) voor goed overleg en met een luisterend oor voor onze tips en wensen.

Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de wijze waarop door intensieve samenwerking de bedrijven op de Dordtse Kil 1,11, Amstelwijck-West en de Handelskade, plus de gemeente, het initiatief hebben genomen voor het realiseren van een ‘bedrijveninvesteringszone’.

Een initiatief met maar één duidelijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Een initiatief ook dat de aantrekkelijkheid van de gehele Westelijke Dordtse oever als vestigingsklimaat zal verbeteren”

Waardering
Lof zwaaide Maagdenberg ook toe aan wethouder Jasper Mos.

,,Een wethouder die in zijn ambtsperiode altijd oog heeft gehad voor de wensen van de ondernemers. ,Maar bij al zijn afwegingen de belangen van heel onze stad toch voor ogen had.

Blijft voor ons natuurlijk de prangende vraag hoe ons college van B & W er na de gemeenteraads-verkiezingen er uit gaat zien? Maar hoe de ‘kleur’ ook gaat worden: de betrokkenheid van Mos kan anderen tot voorbeeld dienen”.

Verzet
Maagdenberg vervolgde: ,,Maar in het afgelopen jaar hebben wij ons als DOV duidelijk verzet tegen de komst van een grote windmolen op het Duivelseiland. Ondernemers vrezen terecht dat zo’n molen in dat gebied als negatief effect heeft: veel lawaai en hinderlijke slagschaduw.

Wat ons betreft zouden drie kleine windmolens de beste oplossing zijn en voor veel minder overlast zorgen. Blij zijn we echter dat we als ondernemersvereniging nauw betrokken zijn bij de herinrichting van de Spuiboulevard.

Het is goed, en democratisch, dat bewoners én ondernemers bij de plannen voor de herinrichting van dit stadsdeel nauw worden betrokken. Want laten we eerlijk zijn: ook ambtenaren kunnen veel leren van hun tips en ideeën.

Kritiek
Overigens geldt dat evenzeer voor al onze raadsleden. Maar juist vanuit die hoek valt de belangstelling voor onze inzichten en suggesties dikwijls tegen.

Zeker, wij zijn blij dat we hier vanavond de fractievoorzitter van de SGP en Beter voor Voor Dordt kunnen begroeten, plus Jacquliene van den Bergh van de PvdA.

Maar eerlijk is eerlijk: ik had gehoopt op meer belangstelling van de andere partijen. Raadsleden die ook belangstelling zouden hebben voor hetgeen ondernemers bezig houdt.

Wat ons betreft: een gemiste kans”. Maar Maagdenberg sloot haar toespraak af met de woorden: ,,Ik zie het jaar 2018 met vertrouwen tegemoet. De economie zit in de lift. En dat biedt kansen voor creatieve ondernemers in onze stad”.

Foto's: Rinie Boon.Terug naar nieuwsoverzicht