Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 03-04-2019


Dordrecht en Brabantse steden over goederenvervoer per spoor: maak veiligheid prioriteit en blokkeer groei van steden niet

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat negeert het risico op een ramp. Die conclusie trekt Dordrecht op basis van de Kamerbrief van staatssecretaris Van Veldhoven over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. I&W weegt de kans op een ongeval en het aantal potentiële slachtoffers dat dan valt – het groepsrisico – niet mee bij de noodzakelijke routekeuzes voor het toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen. Dordrecht en diverse Brabantse steden roepen Kamerleden in een brief op veiligheid wél centraal te stellen en het groepsrisico nadrukkelijk mee te nemen in de afwegingen over goederenvervoer. Dit wordt nog urgenter gezien de groeiambities van diverse steden, waaronder Dordrecht. Ambities die het Rijk zelf ook heeft. Die groei is juist binnenstedelijk voorzien rond vervoersknooppunten, zoals de Dordtse Spoorzone. Het groepsrisico vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Eenvoudig
De steden dragen in hun oproep oplossingen aan voor de korte en lange termijn. Op de korte termijn moet voorkomen worden dat nieuwe overschrijdingen van het groepsrisico ontstaan door het toenemend goederenvervoer. Dat kan op eenvoudige wijze door brandbare gassen (LPG) te verplaatsen van de Brabantroute (inclusief Dordrecht) naar bijvoorbeeld de Betuweroute. Dit vereist wel een snelheidsverlaging voor het goederenvervoer door de steden en op de routes naar de Betuweroute. Dat scheelt enorm qua veiligheidsrisico's.

Structurele oplossingen
Naast een realistischer benadering van het bepalen van vervoers- en routekeuzes pleiten de gemeenten ook voor structurele oplossingen op de lange termijn. De steden pleiten voor verschillende lijnen. Meer vervoer over water in plaats van per spoor ('modal shift') en meer gebruik maken van buisleidingen. Ook het samenvoegen van productie en verwerking op één plek met een goede aansluiting op bijvoorbeeld de Betuweroute scheelt flink in de vervoersbewegingen.

Groot denken
Wethouder Rik van der Linden (Bereikbaarheid): "Wij vragen al lange tijd aandacht voor de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze stad. Het is goed dat we hierin samen met de Brabantse stedenrij en de provincie Noord-Brabant optrekken. Maar ook in Rotterdam en Zuid-Holland staat dit op de agenda. De oplossing voor de ene stad creëert soms meer problemen voor de andere. Daarom moeten maatregelen hand in hand gaan met elkaar en in samenhang worden bekeken. We snappen het belang van goederenvervoer heel goed. Maar dat mag niet ten koste gaan van veiligheid en een rem zetten op de ontwikkeling van steden. Er moet groot gedacht worden. Uiteindelijk moet het Rijk toe naar structurele oplossingen zoals de aanleg van goederentunnels of het (her)ontwikkelen van alternatieve routes zoals bijvoorbeeld de IJzeren Rijn. Zo voorkom je dat steden als Dordrecht onevenredig belast worden met de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen."

Overleg
De gemeenten aan de Brabantroute en Dordrecht verzoeken de staatssecretaris om op korte termijn in overleg te treden. De staatssecretaris heeft aangegeven dit gesprek te willen aangaan.Terug naar nieuwsoverzicht