Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 04-09-2019


Consument wil tabaks - en gemakswinkel in zijn buurt houden

Consumenten hechten veel waarde aan een tabaks - en gemakswinkel in hun buurt. In slechts vijf dagen hebben ruim 45.000 personen hun sympathie voor de bestaande tabakswinkel in hun buurt uitgesproken. Deze kleine ondernemers leveren tegenwoordig belangrijke diensten als post - en pakketservice, bank, OV - opladpunt, stomerij en het maken van pasfoto's. Zeker voor oudere buurtbewoners is de nabijheid van dergelijke faciliteiten van groot belang. NSO, brancheorganisatie tabaksdetailhandel, is daarom een grote petitie gestart, die reeds 45.000 handtekeningen heeft opgeleverd en inmiddels aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangeboden MKB - Nederland pleit voor tenminste een jaar uitstel voor het uitstelverbod van tabakswinkels.In het zogenoemde 'Preventieakkoord over roken, alcohol en ongezond eten staat onder meer dat per 2021 winkels sigaretten moeten afdekken. Het bedrijfsleven ondersteunt de ambitie van een rookvrije generatie van harte, maar de enorme bulk aan maatregelen uit het Rookakkoord zadelt de tabakswinkelier in heel korte tijd met enorme kosten op en zorgt tegelijkertijd voor een forse inkomstendaling.

 

Het kabinet had dit kunnen voorzien als op voorhand een MKB - Toets was uitgevoerd over de maatregelen Dit is echter verzuimd. Winkels en banen dreigen nu te verdwijnen voor de wijken en buurten die juist deze winkel koesteren.


Terug naar nieuwsoverzicht