Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 02-03-2015


Baan en opleiding voor 52 jongeren

Het project Matchmakers heeft binnen vijf maanden 52 jongeren in de regio Drechtsteden aan een nieuwe baan, opleiding- of werkervaringsplek geholpen. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om werkloze jongeren te helpen bij het vinden van werk. Het gaat om 33 banen, 4 leerwerkplekken, 7 stageplaatsen, 2 werkervaringsplekken, 1 vrijwilligersplek en 5 BOL-plaatsen.

Matchmakers is een onderdeel van het actieplan Jeugdwerkloosheid dat door het Drechtstedenbestuur is vastgesteld. Het is bedoeld om kansarme jongeren, maar ook voor jongeren die een opleiding hebben afgerond en geen baan kunnen vinden. Matchmakers legt en onderhoudt de contacten tussen werkloze jongeren en werkgevers. Ook zijn er acties als het aanschrijven van voortijdige schoolverlaters om hen uit te nodigen voor een gesprek met Matchmakers.

In het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid werken de zes Drechtstedengemeenten samen met werkgevers, het beroepsonderwijs, Dienst Gezondheid en Jeugd, Sociale Dienst Drechtsteden, het Leerwerkloket, kenniscentra en brancheorganisaties. Het Actieplan wordt bekostigd uit middelen van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn en het Europees Sociaal Fonds.


Terug naar nieuwsoverzicht