Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 19-11-2020


Atlas Nederlandse gemeenten 2020: Dordrecht stijgt en daalt op ranglijsten

Dordrecht is een heel aantrekkelijke stad om te wonen, maar de sociaal-economische positie is zwak. Dat blijkt uit de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten, die op 18 november is gepresenteerd. In de Atlas van 50 grootste gemeenten staat Dordrecht 12e op de ranglijst van aantrekkelijke woonplaatsen, maar 48e op de sociaal-economische ranglijst.

Wethouder Maarten Burggraaf van economische zaken ziet in dat slechte cijfer een bevestiging van de noodzaak om te investeren in de stad. ,,Met de agenda Dordrecht 2030 zetten we juist in op de punten waar we nu niet goed scoren. Meer banen, betere scholing, aantrekken van hogere inkomens."

Opleiding
De sociaal-economische ranglijst wordt bepaald door factoren als werkgelegenheid, armoede, opleidingsniveau en uitkeringen. Dordrecht gaat de onderliggende cijfers bestuderen om te verklaren waarom de stad dit jaar zo is gedaald op de ranglijst (van 42 naar 48). ,,Het is een vergelijking met andere steden. Het kan dus zijn dat ontwikkelingen daar sneller zijn gegaan dan hier, dat zie je bijvoorbeeld bij de groei van het aantal banen. Op het onderdeel mensen met lage opleiding zijn er vreemde sprongen tussen de jaren. Het is hoe dan ook een signaal dat we in Dordrecht echt nog een flinke weg te gaan hebben."

Cultuur en horeca
Tegenover de lagere sociaal-economische klassering staat een stijging van 15 naar 12 op de lijst van aantrekkelijke woonsteden. Wethouder Piet Sleeking van cultuur en binnenstad noemt dat een mooi signaal. ,,Hier hebben opeenvolgende gemeentebesturen hard aan gewerkt, met onder meer investeringen in cultuur, maar ook in betere woningen en wijken. Ook de horeca heeft hier een grote rol in gespeeld, met nieuwe vestigingen en terrassen. Nu zijn er ook andere accenten nodig. Juist om al die mooie voorzieningen te kunnen behouden."

Sport en bewegen
In de Atlas is dit jaar voor het eerst ook aandacht voor sport. Over het algemeen komt Dordrecht hier als middenmotor naar voren. Positief is de variatie in sportaccommodaties (zoals velden en zalen), negatief is dat er minder mensen wekelijks sporten of voldoende bewegen. Dordrecht telt naar verhouding meer mensen met overgewicht dan de gemiddelde stad.

Sportparken
,,Deze problemen zijn bekend", zegt wethouder Marco Stam van sport. ,,We werken hier al aan met programma's als JOGG (Jongeren op gezond gewicht) en met beweegroutes in de wijken. Deze cijfers zijn een teken dat we daar nog meer aan moeten doen. Ik denk dan onder meer aan het intensiever gebruik van de sportparken. Door deze een meer open karakter te geven moeten ze voor meer bewoners aantrekkelijk worden. Die kunnen dan ook makkelijker de stap naar sport zetten, individueel of in verenigingen."Terug naar nieuwsoverzicht