Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 22-03-2018


Aftrap Living Lab WVDO 23 maart

Er komen grote uitdagingen op ons af zoals klimaatveranderingen, stedelijke verdichting, opgaven in het sociale domein, vergrijzing, energietransitie etc. Dordrecht werkt sinds 1 januari opgave gericht om deze uitdagingen aan te kunnen. Er zijn 9 opgaven geformuleerd. Slimme stad (of smart city) is een van die opgaven omdat wij er van overtuigd zijn dat we de dingen veel slimmer moeten doen om onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven kwalitatief op orde te houden of te verbeteren.

 

WDO

Het bedrijfsterrein Westelijke Dordtse Oevers (WDO) is met ruim 1000 ha, circa 750 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen het grootste bedrijventerrein in de regio en daarmee ook de grootste banenmotor van de Drechtsteden. Gemeente Dordrecht investeert de komende jaren 150 miljoen euro in de WDO. Dit geld wordt besteed om oude delen te herstructureren, het gebied uit te breiden en de infrastructuur te verbeteren. Als gemeente zijn we erg blij met de onlangs gerealiseerde BI- zone, waarmee de organisatiegraad van het bedrijfsleven op de WDO gestegen is naar een kleine 90%. Door deze intensivering wordt de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven vergroot en de Dordtse economie verder verstevigd.

Nationale Smart City Living Lab
Toen we vorig jaar het aanbod kregen om mee te doen met het Nationale Smart City Living Lab hebben we geen seconde getwijfeld en het WDO-gebied ingebracht. In het WDO-gebied zijn de ondernemers al druk bezig met het toepassen van nieuwe technologieën volgens de laatste inzichten. Wat is er mooier om slimme technologie toe te passen om het gebruik en de beleving van de openbare ruimte te verbeteren zodat het vestigingsklimaat voor de ondernemers nog beter wordt?

Onderzoek
We gaan onderzoeken met 6 andere gemeenten of we met generieke sensorunits problemen in specifieke gebieden kunnen monitoren en daadwerkelijk kunnen aanpakken. Het lijkt ambitieus om kwesties als het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, verminderen overlast van geparkeerde vrachtauto's en meer inzicht in klimaataspecten te krijgen met sensoren die voor luchtkwaliteit en geluid bedoeld zijn. Dat is het ook. We weten ook dat we aanvullende meetsystemen moeten inzetten om de genoemde issues daadwerkelijk op te lossen. Er komen vervolgacties want het is erg belangrijk dat wij het vrachtwagenpakeren serieus nemen en niet alleen maar willen handhaven. We blijven pro-actief en blijven onderzoeken met nieuwe technologieën hoe parkeren en doorstroming geoptimaliseerd kunnen worden. Goed voor de bedrijven en goed voor het milieu.

Resultaten
We hebben nu wel voor het eerst een inzicht in wat er werkelijk gebeurt in het WDO gebied. Er is al veel geleerd over het toepassen van sensoren op deze schaal, het functioneren van de sensoren en de data die het oplevert en de analyse van de data. We gaan ook veel leren van de living labs uit de andere 6 gemeenten (Breda, Veldhoven, Helmond, Rijswijk, Leidschendam-Rijswijk en Zoetermeer). Smart city is tenslotte ook een kwestie van kennisdelen en leren van elkaar.

Praktijktest
We gaan de demo sensorunit testen (onder voorbehoud van technische mogelijkheden).
Meer inforamtie vindt u op smartcitydordrecht.nlTerug naar nieuwsoverzicht