Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 25-06-2019


Aanpak regeldruk werpt vruchten af

De gezamenlijke aanpak van MKB - Nederland met het kabinet en ondernemers om de regeldruk aan te pakken begint vruchten af te werpen.Het kabinet houdt bij regelgeving en beleidsuitvoering steeds beter rekening met kleinere ondernemers en ziet MKB vaker als norm.

Maar, zo waarschuwt de ondernemersorganisatie, we zijn er nog niet. Zaak is dat er nu doorgepakt wordt. Ondernemers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van regels en bureaucratie van de overheid, vindt MKB - Nederland. Als ondernemers beter met bestaande of nieuwe regelgeving of beleid uit de voeten kunnen, vergroot dat het draagvlak daarvoor.

In het kader van de Maatwerkaanpak worden 12 regeldrukknelpunten aangepakt. De ,Commissie betere regelgeving' onder leiding van oud - MKB- Nederland voorzitter Van Straalen heeft inmiddels een eerste advies uitgebracht op de risico - inventarisatie en evaluatie en er volgen er meer. Nu de instrumenten om regeldruk te voorkomen of te tackelen zijn opgebouwd moet ze ook hun werk gaan doen. MKB - Nederland wil daarom dat Rijksbreed, dus bij alle departementen, de MKB - Toets actief toegepast gaat worden. MKB - Nederland is ook blij dat veel gemeentebesturen hebben gereageerd op de oproep om ook lokaal een MKB - Toets te introduceren. Dit is een uitgelezen kans om de locale economie te versterken en de samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren, aldus MKB - Nederland.Terug naar nieuwsoverzicht