Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 14-01-2014


Van de voorzitter januari 2014

Hoewel het nog lang geen voorjaar is, geeft een nieuw geluid van optimisme hoop voor de toekomst. Nu het in de ons omringende landen duidelijk beter gaat, kan en zal onze economie niet achter blijven. Dit neemt niet weg dat we er ook in 2014 hard aan zullen moeten trekken en moeten inzetten op onderwijs en innovatie. Waar mogelijk zal de DOV zich sterk maken om partijen met die hier initiatieven in nemen samen te werken en ze te ondersteunen. Men kan een beroep op ons doen.

Het jaar is begonnen met veel recepties. Het gemis van de Kamer van Koophandel met haar grote bijeenkomst werd al direct duidelijk. Misschien is dit wel het moment om ons af te vragen of er niet één grote bijeenkomst moet komen van alle ondernemers- en werkgeversverenigingen in de regio. Er gaat veel veranderen voor ondernemers met het wegvallen van veel taken van de Kamer. De Federatie van Ondernemersverenigingen – waar de DOV vanzelfsprekend in participeert – buigt zich over de vraag welke taken van de Kamer kunnen en moeten worden overgenomen door de Federatie. Het is ook een natuurlijk moment om te herbezinnen of we alle rollen die de Kamer vervulde ook echt nodig hebben. De Kamer gaat in afgeslankte vorm door en dat is een gewenningsproces dat we zullen monitoren en met enige regelmaat evalueren. Pas dan kunnen we gaan zien waar de lacunes ontstaan.

De DOV profileert zich steeds nadrukkelijker als belangenbehartiger en grote netwerkorganisatie. Onze bijeenkomsten worden goed bezocht en over de waardering hebben we ook geen klagen. Het is altijd onze uitdaging om boeiende sprekers te vinden en presentaties die voor groepen leden interessant zijn. Enigszins complicerende factor is dat onze sprekers beloond worden met een aandachtig publiek, veel vragen en een aardigheidje, maar daar houdt het dan ook mee op. Dit beperkt wel, echter een andere keuze zou betekenen dat we de contributie flink moeten verhogen en dat vinden wij in de huidige tijd niet passend.

De belangenbehartiging pakken wij voortvarend op en waar nodig of wenselijk gaan wij in het belang van onze leden, het gesprek aan om op een constructieve wijze aan te geven waar ondernemers en organisaties zoals de gemeente of regionale overheid, beter met elkaar kunne gaan samenwerken. Wij nemen onze adviserende en/of signalerende rol op ten behoeve van groepen ondernemers, echter we gaan geen individuele zaken oplossen. Vaak is een goed gesprek, waarin partijen het voornemen hebben om er uit te komen, voldoende om met elkaar tot overeenstemming of een werkbare situatie te komen.

Ook voor 2014 wil ik u aanmoedigen om elkaar de omzet te gunnen. Wanneer u een product of dienst nodig heeft, kijk dan eens in de ledenlijst of u het een mede DOV lid kunt gunnen.
Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken.


Terug naar nieuwsoverzicht