Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 24-02-2014


Van de voorzitter - februari 2014

Wat zijn wij toch bevoorrecht! We werken en/of wonen in de mooiste en oudste stad van Holland. Er is een stijgende lijn in de economie. We hebben geen onnodige kosten gehad door sneeuw, ijzel of andere winter-ellende. De eerste tekenen van het naderend voorjaar dienen zich aan. Kortom, redenen genoeg voor optimisme.

Er zijn ook mooie DOV-zaken te melden. Het signaal dat wij afgaven richting de Omgevingsdienst ZHZ heeft tot gevolg gehad dat er een goed gesprek is geweest tussen uw DOV voorzitter en de directeur van de Omgevingsdienst waarin zaken over en weer besproken en toegelicht zijn. De signalen die wij in ruime mate van onze leden ontvingen hebben wij vertaald in grote lijnen, zodat we konden aangeven waar de pijnpunten liggen. Op onze vraag of het mogelijk is dat onze leden op bezoek komen bij de Omgevingsdienst ZHZ werd zeer positief gereageerd en inmiddels straat de datum van 24 april vast. Hou daarvoor ook de agenda in de gaten waar u zich t.z.t. kunt aanmelden. Dit resultaat bewijst maar weer eens dat men in een goed gesprek - waarin beide partijen een positieve insteek kiezen - veel kunt bereiken.

De ledenbezoeken krijgen steeds meer vorm. In februari EGM architecten die een staaltje van hun kunnen presenteren. In maart staat er voor onze leden een bijzondere en exclusieve culturele activiteit voor onze leden op het programma en hebben we ook onze reguliere bijeenkomst die in het teken van Ondernemen in Dordrecht staat.

Binnen de Federatie van Ondernemingsverenigingen wordt getracht om voor de leden de gevolgen op te vangen van de veranderde werkwijze van de Kamer van Koophandel. Met name wordt gekeken naar mogelijkheden om bestemmingsplannen door alle Gemeenten in de regio naar de Federatie te laten zenden, die vervolgens naar belanghebbende verenigingen distribueert. Wij zullen u van de concrete vorderingen op de hoogte brengen.

Ik hoop dat ook binnen de bedrijven/instellingen van onze leden positieve resultaten worden geboekt. De zorg heeft met veel uitdagingen te maken, die wellicht ook effecten hebben op werkgevers. Daar maken wij ons zorgen over en zullen in het politieke debat op 5 maart de politieke partijen daar op bevragen. Het kan toch niet zo zijn dat de effecten van de bezuinigingen in de zorg op het bordje van ondernemers/werkgevers komen te liggen.

Zoals gebruikelijk vraag ik u om elkaar de omzet te gunnen. Kijk eens op onze website of een dienst of product door een DOV-lid geleverd kan worden.

Tenslotte nog dit: Wij hebben een schitterend Dordrechts Museum met een tentoonstelling die veel landelijke aandacht en dito bezoekers zal trekken. Wíj doen er alles aan om te bereiken dat bezoekers langer in Dordrecht blijven.

Aan u doe ik de oproep: Wees trots op Dordrecht en draag dat uit als ambassadeur van uw stad!


Terug naar nieuwsoverzicht