Naar boven scrollen

Toegevoegd op: 25-06-2014


Eerste jaar als voorzitter is voorbijgevlogen!

Problematiek A16/N3/A15

Er lijkt eindelijk schot te komen in de planning voor de aanpak van de problematiek op de A16/N3/A15. De Drechtsteden zetten in op het werven van nieuwe bedrijven, maar dan zal de infrastructuur daar op aangepast moeten worden en dat heeft volgens de Minister van Verkeer en Waterstaat geen prioriteit. Het zou fijn zijn als de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer hier dagelijks in de file zouden staan.

Evenementen

De tentoonstelling Willem II / Kunstkoning heeft behalve veel landelijke belangstelling ook het recordaantal van ruim 108.000 bezoekers gegenereerd. Ik ben benieuwd wat dat met de gemiddelde verblijfsduur en gemiddelde besteding heeft gegaan. Het was in elk geval druk in Dordt. Dordt in Stoom was, mede door het prachtige weer, een groot succes, Wantijpop was geweldig en we kijken op het moment dat ik dit schrijf uit naar Big Rivers.

Droge voeten

Dordrecht moet droge voeten houden. Namens de Gemeente Dordrecht heeft wethouder Sleeking deel uitgemaakt van de Stuurgroep Deltaprogramma Rijnmond/Drechtsteden, die haar advies op 16 juni heeft overhandigd aan de Deltacommissaris. Deze gaf aan het advies ongewijzigd te zullen indienen als beleidsplan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Koopzondag 

De passantentellingen in de binnenstad geven, behalve in Voorstraat midden, aanleiding tot optimisme. Het bezoek op zaterdag is toegenomen en de koopzondag geeft een plus van bijna 41% te zien. Als dat geen duidelijk signaal is dat de winkels op zondag open moeten, dan weet ik het ook niet meer. Mijn teleurstelling dat de koopzondag onder druk van de coalitiepartners, waaraan BVD en VVD toegeven, wordt doorgeschoven naar half oktober is groot. Immers, de zomer is dé gelegenheid om te wennen aan de koopzondag en de vruchten daarvan te plukken in de slappe wintermaanden. Het lijkt een opzetje van CDA, SGP en CU om op deze manier in te steken en dan te zeggen: zie je wel. Maar het blijft jammer dat Sleeking en Mos de rug niet recht gehouden hebben en de toezegging april open niet waarmaken, zelfs niet door de beschikbare koopzondagen naar de zomer te trekken.

BBQ/Seizoenafsluiting

De DOV sluit het seizoen traditiegetrouw af met een BBQ en we verwachten een grote opkomst. Daarna doen ook wij het iets rustiger in de zomer maanden, maar we blijven alert op uw belangen.

Ik wens u een goede zomer, een mooie vakantie en een gezonde terugkeer om daarna weer volop te gaan ondernemen.

Anneke Maagdenberg,
voorzitter


Terug naar nieuwsoverzicht