Naar boven scrollen
Leden van de DOV kregen woensdagavond een goed inzicht hoe Deal Drecht Cuities bedrijven in Nederland, over de grenzen, maar ook in de eigen regio beweegt om zich in de Drechtsteden te vestigen. Het jaar 2017 stond daarom bol van promotie – en acquisitie initiatieven. In totaal werden er 80 projecten in behandeling genomen. Reden genoeg voor directeur Martin Bloem om met overtuiging en enthousiasme over de inzet van zijn organisatie te vertellen. En zijn informatie was duidelijk: ,,Deal maakt nadrukkelijk gebruik van lokale netwerken. Inventariseert, luistert naar wensen van met name de zeven gemeenten die samen de Drechtstreek vormen, en vertaalt die wensen naar het bedrijfsleven in de meest brede zin van het woord. Zo blijkt dat de 108 projecten van het jaar 2017 potentieel goed waren voor 8.716 arbeidsplaatsen.

Internationaal

Maar ook internationaal wist Deal de regio op de kaart te zetten. Resultaat? Vorig kwamen er aanvragen van ondernemingen uit Duitsland, Litouwen, Letland, Polen, Turkije, Bulgarije, Japan, en Engeland. Al deze ondernemingen werden geïntroduceerd bij gemeenten, makelaars en projectontwikkelaars. Maar ook in werden er contacten gelegd in Noordwest Europa en Zuidoost Europa. Met name werden grote ondernemingen in die werelddelen gewezen op de maritieme en logistieke kansen die er in de regio liggen. Verder wordt er inmiddels goed samengewerkt met de Economic Development Board in de Drechtstreek. Al met al wist Bloem zijn gehoor te overtuigen dat via Deal de kansen voor het aantrekken van nieuwe bedrijven in de regio groot is.


Confronterend

Na hem kreeg gerechtsdeurwaarder Theo Wouters het woord. Een Dordtse ondernemer die zijn gehoor meenam naar de harde werkelijkheid waarmee gerechtsdeurwaarders dagelijks mee worden geconfronteerd. Soms ogenschijnlijk kleine vorderingen van schuldeisers op burgers en bedrijven die hun financiële verplichtingen niet nakomen, maar ook vorderingen die het miljard overschrijden. Wouters tekende de daagse werkelijkheid waarmee hij te maken heeft. Soms onbegrijpelijke gevallen van slordige huurders. Anderzijds toch ook de dikwijls falende begeleiding van burgers die in de schuldsanering zitten. Ook wees hij op het feit dat vooral jonge mensen zich soms onverantwoord gedragen als het gaat om het sluiten van leningen en/of het doen van aankopen. Al met al een stukje nuchtere voorlichting die tot nadenken stemt. Al met al een boeiende bijeenkomst, waar voorzitter Anneke Maagdenberg aan het begin van de bijeenkomst kon meedelen dat de vaste sponsoren van de DOV ook in 2018 de Dordrechtse Ondernemersvereniging financieel blijft steunen. 
Terug naar de bijeenkomsten

Onze preferred business partners