Naar boven scrollen
Samsom: energietransitie is ook een enorme kans

Op 8 mei waren we te gast bij de Ondernemersvereniging Zwijndrecht voor een avond waar energietransitie centraal stond. Wethouder Jacqueline van Dongen wees erop dat dit niet de ‘ver van mijn bed’- show is. ,,Het overkomt je of je doet mee. Als Drechtsteden zitten we in de kopgroep en dat willen we blijven. Je moet niet alleen naar vandaag kijken en naar wat het kost, maar vooral kijken: wat kost het als ik het niet doe? Het wordt de nieuwe economie.”

 
Tempo
De energiestrategie die voor de Drechtsteden is gemaakt heeft een duidelijk doel: in 2050 volledig draaien op hernieuwbare energie. Diederik Samsom, voorzitter van de programmaraad voor het Energieakkoord Drechtsteden, wees op het tempo waarin we woningen aardgasvrij moeten maken. Dat moet volgens hem snel omhoog. Het gaat om 7 miljoen woningen en 1 miljoen bedrijfsgebouwen. Omgerekend tot 2050: 8000 werkdagen en 1000 gebouwen per dag. We doen er nu zo’n 40 per dag”, weet Samsom.Portemonnee

,,Het klinkt als een enorme opgave, maar voor ondernemers is het ook een enorme kans. , want met de energietransitie is een investeringsbedrag gemoeid van 160 miljard euro. U bent een dief van uw eigen portemonnee als u die kans niet grijpt. We wachten op ondernemers met innovaties, ook sociale innovaties om mensen te overtuigen mee te doen. Denk aan het aanbieden om de zolder op te ruimen zodat het dak kan worden geïsoleerd, want die rommel op zolder kan voor mensen reden zijn om niet te isoleren. Of aan manieren om geld te verdienen met je eigen zonnepanelen of je elektrische auto die dient als batterij. Het gaat niet alleen om het milieu, een verbeterde woning is voor iedereen een zegen.”Ervaring
Diverse bedrijven vertelden hoe zij op hun manier bezig zijn met verduurzamen, zoals verduurzaming van het eigen kantoor, gebruik van restwarmte van Moerdijk en aardwarmte, samenwerking met het elektrotechnisch onderwijs. Samsom zei de beperkende regelgeving voor bewoners en bedrijven die zelf energie willen opwekken te bespreken in de landelijke overlegtafel gebouwde omgeving.Terug naar de bijeenkomsten

Onze preferred business partners