Naar boven scrollen
Zonnige BBQ goed voor mooie ontmoetingen en mooi loterijresultaat

Alsof de DOV het zelf kan regelen: opnieuw was het een prachtige avond voor de jaarlijkse BBQ als afsluiting van het seizoen. Dit keer voor het eerst in gezelschap van burgemeester Wouter Kolff en wethouder Economie Maarten Burggraaf.


Kolff was 2 juli exact 10 maanden en 1 dag in functie en dat is volgens hem lang genoeg om de stad veel beter te leren kennen. ,,We vermaken ons goed in de stad en in ons huis.” Net als zijn voorgangers betrapte hij de Dordtenaren op een ,,iets te bescheiden volksaard. Gooi die bescheidenheid eraf en vertel als ware ambassadeurs over deze mooie stad”, riep hij de ondernemers en hun partners op. Ook reikte hij een uitgestoken hand naar de ondernemers. ,,maar ik merk dat ze ons weten te vinden.”
 


Dordrecht, Zuid-Afrika

Kolff blikte vooruit naar het werkbezoek dat hij met een delegatie van de gemeente en de DOV begin 2019 zal brengen aan partnerstad Dordrecht in Zuid-Afrika. ,,Ik kijk er naar uit en hoop op een nuttig resultaat.”
De helft van de opbrengst van de verloting deze avond wordt overgedragen aan een ondernemersproject in onze partnerstad. Ondernemers die – op eigen kosten – deze reis meewillen maken, kunnen zich voor meer informatie wenden tot voorzitter Anneke Maagdenberg.Top 5 MKB-vriendelijkste gemeenten

Wethouder Burggraaf bracht onder de aandacht de ambitie van de Drechtsteden om in 2021 4000 nieuwe banen te hebben gerealiseerd onder meer door nieuwe ondernemers naar deze regio te trekken. Een nog beter vestigingsklimaat is daarmee nog een ambitie die hij uitsprak. ,,We willen bij de top 5 van MKB-vriendelijkste gemeenten horen. Ondernemers moeten zich gesteund voelen. De drempel is laag om mij en het team van Team Dordt Onderneemt te benaderen. We willen vooral resultaten halen om de stad verder te helpen. Dat doen we met elkaar. Er zijn ook veel mooie initiatieven, die moeten we met elkaar verbinden.” De alliantie N3 – om de Drechtsteden bereikbaar te houden bij de komende grote wegwerkzaamheden – noemde hij daarvan een voorbeeld.Loterij

De loterij met vele mooie, door DOV-leden beschikbaar gestelde prijzen, bracht dit jaar 1845 euro op. De helft van dat bedrag is bestemd voor Dordrecht, Zuid-Afrika. De andere helft is verdeeld over de Brestkliniek van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor onderzoek zodat de specialisten vrouwen met borstkanker nog betere zorg kunnen bieden; en naar de Dordtse stichting Voor Sara voor onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden van de zeldzame erfelijke spierziekte MDC1A. 

Hieronder een mooie video-impressie van de DOV BBQ-2018
Terug naar de bijeenkomstenActuele agendaOnze preferred business partners